Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna - kierunek zamawiany 2011-2015
Strona główna Wydziału

Zajęcia wyrównawcze


Doświadczenie Wydziału wskazuje, że prawie połowa studentów, rozpoczynających studia fizyczne potrzebuje dodatkowego wsparcia w zakresie wyrównania różnic programowych niezbędnych do kontynuacji nauki. Dlatego zaplanowano zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz fizyki. Zajęcia prowadzone będą przez adiunktów i samodzielnych pracowników AGH. Ich zakres będzie obejmował podsumowanie materiału dydaktycznego szkoły średniej oraz wprowadzenie do tematyki podejmowanej na studiach.

Projekt przewiduje utworzenie na każdym kierunku po pięć 12-osobowych grup studenckich, z których każda będzie miała dodatkowe 30 godzin zajęć z matematyki oraz 30 godzin z fizyki. Wielkość grupy wynika z konieczności pracy warsztatowej oraz chęci kreowania większej aktywności słuchaczy.

Ze względu na silne zróżnicowanie udziału kobiet i mężczyzn utworzona zostanie jedna grupa specjalna zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla mężczyzn. Ilość godzin oraz wielkość grup będzie identyczna jak wyżej.

Po pierwszym semestrze planuje się zostawić po jednej grupie z fizyki i matematyki dla obu kierunków, dla studentów, którzy zaliczyli te przedmioty z wynikami bardzo słabymi (bez zróżnicowania na płeć). Zajęcia wyrównawcze odbywają się tylko na I roku studiów I stopnia.

Czy muszę chodzić na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyka i fizyka, jeżeli zdawałem maturę z tych przedmiotów (jednego z nich) w bardzo dobrym wynikiem?

Termin zajęcia wyrównawcze nie jest szczęśliwie wybrany. Chodzi o dodatkowe zajęcia, które mają Wam ułatwić naukę tych dwóch podstawowych przedmiotów. Jeżeli będziecie na nich "wszystko wiedzieć" to od Waszej inicjatywy będzie zależało zachęcić Prowadzących o rozszerzenie zakresu przerabianych problemów. Osoby szczególnie "dobrze sobie radzące" będą mogły występować same w roli Prowadzących, dyskutując na przykład ciekawy problem, jaki udało im się rozwiązać (a nawet znaleźć i rozwiązać).

Proszę pamiętać że i obecność i aktywność na tych "dodatkowych zajęciach" będą Wam niewątpliwie pomocne w uzyskaniu dobrych (lepszych!) ocen z zaliczeń tych dwóch przedmiotów. A te oceny będą składały się na ... semestralny wskaźnik stypendialny.

Podział na podgrupy

NOWOŚĆ - podsumowanie studenckich ankiet na temat zajęć wyrównawczychKL  agh  UE

Strona główna Uczelni